Online zápisy CCV do Zimního semestru 2020/2021 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Aktuality

 
Studenti CCV,chcete si přivydělat při natáčení zahraničního fil­mu?
Info ZDE
_____________­________________________­________________________­_____
3. února 2021 oslavil 100.narozeniny nejstarší student CCV pan Ing Jaromír Lisý.
Bylo to teprve podruhé v historii seniorského vzdělávání, kdy se náš student dožil
v tak skvělé duševní a fyzické kondici tak vysokého věku. Prvním stoletým oslavencem
byla v roce 2001 paní Blanka Vavřinová, maminka choreografa ND Jiřího Blažka. 
 
Místo tradiční narozeninové oslavy pořádalo CCV u příležitosti tohoto významného
jubilea on line tiskovou konferenci, s výstupy se můžete seznámit na

  _____________­________________________­________________________­_________________________

   

  Vážené dámy, vážení pánové,

       prosíme Vás o spolupráci na výzkumu, kterým chceme zjistit, zda a jak se mezigeneračně mění stravovací zvyklosti při rodinných oslavách. Zajímají nás především odpovědi generace 60+. Vyplnění dotazníku na níže uvedeném odkazu Vám nezabere více než 10 minut.
       Velice děkujeme za Vaši odpověď a uvítáme, když odkaz nebo informaci o dotazníku předáte dál svým blízkým a přátelům.
  Řešitelský tým Katedry cestovního ruchu při Vysoké škole ekonomické v Praze
   
  Pro vyplnění dotazníku, prosím, klikněte zde: https://­docs.google.com/for­ms/d/e/1FAIpQLSec­Zj58yRd9RIxAp­JBFoG_RYKPxFZe7TUz­ZZz3uNptAE61A3Q/vi­ewform?usp=sf_link
  _____________­________________________­________________________­___________
  Moji milí studenti,
  především bych vám ráda popřála do roku 2021 pozitivní mysl a negativní test, ať je ten současný rok lepší než ten minulý! 
  Vánoční bonus, tj. tři slíbené přednášky o Lucemburských králích od Gabriely Šarochové-Novákové jsem přihlášeným studentům zaslala 21. 12. 20. Odkaz na tyto přednášky bude aktivní až do 1. 2. 21 spolu s předchozími osmi přednáškami o Přemyslovcích.

  Od 2. 2. 21 jsme plánovali zahájit letní semestr a byli rozhodnuti, že jej otevřeme s jakýmkoliv počtem studentů.
  Současná epidemiologická situace je však natolik závažná, že nám vládní nařízení neumožňují náš záměr zrealizovat.
  Slíbila jsem vám, že když v únoru nezahájíme letní semestr z jakéhokoliv důvodu, budeme vracet zápisné. A to také dodržíme.
  Od 2.2.21 do 28.2.2021 bude možné požádat o vrácení zápisného buď v hotovosti (každý čtvrtek od 14–16 h v Přístavní 24, Praha 7/ za rohem od Domo­viny/ v 1. p. č. 118) nebo bankovním převodem. O ten mohou požádat
  studenti, kteří nemají zaplacené obory dosud zapsané ve studijním průkazu,protože se zapsali on line, na e-mailu: dana.stein@seznam.cz
  Ostatní, kteří žádají o vrácení zápisného bankovním převodem a mají již obory zapsané v průkazu, zašlou studijní průkaz na adresu: Ing Dana Steinová,Lečkova 1520,149 00 Praha 4 spolu s číslem účtu. 
  Všechny, kdo se rozhodnou nechat si zápisné vrátit, bych ale ráda upozornila, že valná hromada zapsaného spolku Aktivnístáří.e­u dne 17. 12. 20 rozhodla, že od 2. 2. 2021 bude zápisné zdraženo ze 400 Kč za obor a semestr na 500 Kč za obor a semestr. 
  Toto zdražení se netýká studentů, kteří již zápisné zaplatili, nebo ho zaplatí do 1. 2. 21. To znamená, že pokud nepožádáte o jeho vrácení, bude vám zápisné automaticky převedeno do zimního semestru 2021/22 za původní cenu.
  Studenti, kteří se do zimního semestru šk. roku 2021/22 přihlásí od 2. 2. 21 již platí 500 Kč za obor a semestr.
  Stejně jako jsme ocenili loajalitu těch, kteří se zapsali ke studiu v počátcích epidemie a nezrušili svůj zápis kvůli tomu, že jsme zimní semestr nezahájili v říjnu, oceníme tak původní cenou zápisného ty, kteří svůj zápis nezruší kvůli tomu, že nezahájíme ani v únoru. Navíc pro všechny tyto studenty připravíme zdarma i další bonusový cyklus historických přednášek s Mgr. Gabrielou Šarochovou Novákovou. Tento cyklus přednášek obdrží i ti z vás, kteří se přihlásí od 2. 2. 21 do 27. 5. 21. Ti ale budou muset zaplatit již zvýšenou částku za obor 500 Kč. 
   
  Odkaz na přednášky bude aktivní do 31. 8. 21.
  Těšit se můžete na cyklus „Dějiny Markrabství moravského do roku 1526“.
   
  Přibližné rozložení témat bude následující:
  1. Velká Morava a situace na Moravě v 10. století, moravská církevní správa
  2. První Přemyslovci v dějinách Moravy, vznik údělných knížectví, olomoucké biskupství, 11. století
  3. Moravští údělníci jako hybatelé politického vývoje ve 12. století.
  4. Morava za vlády přemyslovských králů
  5. Morava po vymření Přemyslovců, Karel Lucemburský jako markrabě moravský
  6. Morava za Jana Jindřicha Lucemburského a jeho potomků
  7. Morava pod správou Lucemburků, osobnost Jošta Lucemburského a vývoj v 1. polovině 15. století
  8. Morava po smrti Zikmunda Lucemburského ve stínu válek s Matyášem Korvínem a za éry Jagellonců

  Od 8. 10. 20 do 27. 5. 21 fungují úřední hodiny pro CCV a vydávání senior pasů pro KRS každý čtvrtek od 14–16 h v Přístavní 24, Praha 7, 1. p. č. dveří 118, zapsat se samozřejmě můžete i on-line. 
  V termínu od 28. 5. do 31. 8. 21 se ale nebude možné zapsat do CCV ani osobně ani on-line. Osobní i on-line zápisy budou opět obnoveny od 1. 9. 2021. Studenti, kteří se ke studiu zapíší v září, ale už nebudou mít nárok na výše uvedený bonusový cyklus historických přednášek. 
   
  V zimním semestru 2021/22 dojde oproti původně zveřejněnému programu pouze k jedné změně a to v oboru „Šlechtické rody a jejich sídla v Čechách“
  Zdravotní stav Mgr. Jana Rucze se zhoršil natolik, že už není schopen přednášet. Zahájila jsem jednání s hrabětem Františkem Kinským,
  zda by celý cyklus nepřevzal a nemodifikoval k obrazu svému. O výsledku jednání vás budu informovat.
  Už se nemohu dočkat toho, až se zase budeme schopni setkávat na živo. Děkuji vám za toleranci a flexibilitu, kterou dnešní doba vyžaduje v
  míře nevídané.
   
  Zdraví srdečně
  Dana Steinová
   
  Pro zájemce je k dispozici bezplatný on-line program od Právě teď.ops, členské organizace Krajské rady seniorů hl.města Prahy

  Info pro všechny přihlášené do Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata:
  Vzhledem k epidemiologické situaci bude celý program školního roku 2020/21 přesunut na příští školní rok.
  Program bude aktualizován a představen prezenčně v historickém sále Národního muzea 22. 5. 21
  _____________­________________________­________________________­___________

  Dotazník k diplomové práci slečny M. Gütlingové na téma Zájmové vzdělávání seniorů.

  Prosíme o vyplnění zde: https://­www.survio.com/…S4C

  _____________­________________________­________________________­____________

  Doprovodné aktivity KVP jsou z důvodu epidemiologických opatření dočasně pozastaveny. 
  _____________­________________________­________________________­_________
   
  Všem zapsaným studentům do zimního,resp. letního semestru 2020/21 CCV byly
  21.12.20 odeslány detailní informace k bonusovému programu.Pokud mezi ně
  patříte a info jste neobdrželi, případně jste noví studenti, kteří se zapsali až po 21.12., tak, prosím, požádejte o zaslání těchto informací na dana_stein@vol­ny.cz

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Krásná přednáška o Číně ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky

  https://www.youtube.com/watch?…

  _____________­________________________­________________________­__________

  AMO -Asociace pro mezinárodní otázky se zabývá výzkumem a vzděláváním v oblasti mezinárodních vzta­hů

  a připravuje pro seniory atraktivní on-line přednášky, které jsou k dispozici na
   
  další přednášky AMO jsou k dispozici zde:

  CCV s AMO spo­lupracuje na distribuci přednášek mezi seniorskou veřejnost

   

  II. ročník soutěže BABIČKA ROKU -  proběhla v Olomouci 18.11.2020 -tentokrát virtuálně
  Finalistkou pražského kola se stala s č.8 PhDr.Hana Burdková, studentka CCV a aktivistka KVP,která vede náš pěvecký sbor
   
  _____________­________________________

  PROVOZ KANCELÁŘE A VÝDEJ SENIORPASŮ

  OD 8.10.2020 KAŽDÝ ČTVRTEK 14–16 HODIN. MÍSTNOST 118, PŘÍSTAVNÍ 24, PRAHA 7. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pokud se vám nedaří přihlášení online, zkoušejte to, prosím, opakovaně (klidně i 5×), jedná se o chybu kterou se snažíme vyřešit. 
  _____________­________________________­________________________­______
   
   
  Přehled doprovodných aktivit včetně lektorů:
   
   
  1/ Jóga – Š. Valverde a M. Kodrová
  2/ Pilates – J. Šedá
  3/ Zdravotní a kondiční tělesná výchova – M. Roubalová
  4/ Zdravotní tělesná výchova při hudbě – P. Nelibová
  5/ Jak si odpomoci od bolesti zad – E. Matějková
  6/ Malování s akademickou malířkou – B. Zlámalová
  7/ Dámský klub s módní návrhářkou – L. Konvalinková
  8/ Turistický kroužek – A. Ševčíková 
  9/ Pěvecký sbor – H. Burdková
  10/Ruština pro začátečníky – L. Morozová
  11/ Francouzština pro mírně pokročilé – V. Marková
  12/ Francouzština pro pokročilé – V. Marková
  13/ Španělská konverzace – Š. Valverde
  14/ Německá konverzace – A. Fritz
  15/ Italština pro začátečníky – J. Strnadová
  16/ Španělština pro mírně pokročilé – E. Vlastníková
  17/ Španělština pro pokročilé – E. Vlastníková
  18/ Angličtina pro začátečníky – J. Pochop
  19/ Angličtina pro mírně pokročilé I. – K. Hušnerová
  20/ Angličtina pro mírně pokročilé II. – J. Hnátová
  21/ Angličtina pro mírně pokročilé III – A . Fritz
  22/ Angličtina pro středně pokročilé – L. Wilhelmová
  23/ Angličtina pro velmi pokročilé – Z. Kvízová
  24/ English memory training class – D. Steinová
  25/ American English – J. Pochopová
  26/ Klub pro ženy o ženách – L. Konvalinková
  27/ Anglická konverzace s českým lektorem – A. Fritz
  28/ Praktická němčina – A. Fritz
  29/ Šachový klub- E. Uher
  _____________­________________________­________________________­_______

   

   
  ZÁPISY DO ZIMNÍHO SEMESTRU 2021/2022
  - on-line do 1.2.21 (obor za 420 Kč) od 2.2.2021 (obor za 520 Kč) 
  - v kanceláři CCV (místnost 118, Přístavní 24, Praha 7) od 8.10.2020 každý čtvrtek od 14 do 16 hod, do 1.2.2021 400,–/obor od 2.2.2021 500,–/obor
   
   
  PROGRAM ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022
  ZÁPISOVÝ LIST ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022
   

  _____________­________________________­________________________­____________

  Video reportáž o Centru celoživotního vzdělávání:

  https://www.youtube.com/…/O9qicxbkdGQ

  _____________­________________________­________________________­________________________­________

   

  Báseň autorky Heleny Pechlátové (1922 – 2020) – jedné z nejstarších studentek CCV ke stažení ZDE

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  K ÚSPĚŠNÉMU ZÁPISU POTŘEBUJETE:

  Nedaří se mi zapsat online:

  NOVĚ BUDETE MÍT NA VÝBĚR KROMĚ PLATBY KARTOU TAKÉ RYCHLOPŘEVOD Z ÚČTU TĚCHTO BANK:

  ČESKÁ SPOŘITELNA, KOMERČNÍ BANKA, MONETA MONEY BANK, MBANK,  RAIFFEISENBANK, SBERBANK, FIOBANKA