Online zápisy CCV do Zimního semestru 2020/2021 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Krajská rada seniorů Praha

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ 25.12. 2020, 14:30hod ZDARMA

Vánoční pořad s překvapením pro osamělé seniory se poprvé po 36 letech z důvodu epidemiologických opatření NEKONÁ

 

ÚŘEDNÍ HODINY KRS hlavního města Prahy od října 2020 do ledna 2021

od 8.10.2020 vždy ve čtvrtek 14–16 hodin. Místnost 118, Přístavní 24, Praha 7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení členové KRS hl.města Prahy ,

po dohodě s Magistrátem hl.města Prahy byl plánovaný INFO DEN na 22.května zrušen. V současné době není možné udělat konečné rozhodnutí o konání či nekonání koncertu k Mezinárodnímu dni seniorů 1.října 2020 ve Smetanově síni Obecního domu.

Hlavní důvod je,že nikdo neví, zda 1.října bude možné napěchovat do Smetanovy síně 1.200 seniorů z důvodu epide­miologických opatření.

Všechny požadavky na poskytnutí dotace 195.000 Kč byly ze strany KRS splněny a Magistrát přistoupil na následující řešení: 1.září se dle situace rozhodne,zda se koncert bude konat či nikoliv.S Obecním domem je dohodnuto,že faktury budou proplaceny dodatečně,

pokud se akce bude 1.10. konat. 

9.9. v 10 h se bude v Domovině konat jednání KRS, kde vám rozdám požadovaný počet vstupenek, v případě,že se koncert konat bude. Jednání KRS z 22.5.20 z Do­moviny je přesunuto na úterý 26.5. od 10 h v místnosti č118, Přístavní 24, Praha 7

Srdečně zdraví a na osobní setkání s vámi se těší

Dana Steinová, předsedkyně KRS    

 
Krajská rada seniorů hlavního města Prahy pořádá
 

INFO DEN– 22. KVĚTNA 2020

přehlídka programů a služeb členských organizací Krajské rady seniorů hlavního města Prahy  a několik zajímavých témat navíc v sále Přítomnost, Dům Radost,130 00 Praha 3, nám. W.Churchilla 2 od 10 do16 hodin

Návštěvníci  INFO DNE obdrží čestné vstupenky na slavnostní koncert Pražského salonního orchestru k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu ve čtvrtek 1.10. 2020 od 10–12 hodin.

10.00–10.20 h  Krajská rada seniorů hlavního města Praha
10.20–10.40 h  Seniorfitnes
10.40–11. 30 h  Remedium a vystoupení seniorského Divadla Proměna

11.30–12.00 h  Centrum celoživotního vzdělávání a Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata
12.30–13.20 h  Aktivizační program s Právě teď o.p.s. a Babička roku-nominace do soutěže
13.20–13.35 h  Duhový tandem-dialog mezi dětmi školního věku a seniory

13.35–14.15h  Sdružení českých spotřebitelů

14.15–15.00 h  Sherlock Senior-jak se zorientovat v informacích a desinformacích

15.00–16.00 h  ČSTPMJ Trénování paměti-interaktivní workshop

 

_____________­________________________­________________________­___________

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Předsedkyně krajské rady: Ing. Dana Steinová

Telefon: 608 552 113
mail:dana.ste­inova@aktivnis­tari.eu

Sídlo:
nám. W. Churchilla 3
130 00 Praha 3– Žižkov
telefon: 234 462 073–7

PORADNY:
V sídle krajské rady v úředních hodinách. Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 234 462 073–7

ÚŘEDNÍ HODINY pro objednávání do poraden:
Pondělí 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Úterý 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin

KANCELÁŘ KRS hlavního města Prahy:

OD ŘÍJNA DO KONCE LEDNA VŽDY VE ČTVRTEK OD 14 DO 16 HODIN, PŘÍSTAVNÍ 24, PRAHA 7, MÍSTNOST 118
 

ÚŘEDNÍ HODINY:
přijímání přihlášek a vydávání senior pasů pro hlavní město Prahu, schůzky s předsedkyní KRS, informace o vzdělávání, pohybových aktivitách, kulturních programech ,výletech, apod. Telefonické dotazy ohledně senior pas v úředních hodinách na telefonu 608 629 361

ČTVRTEK 14–16 HOD

 

Více o programech KRS Praha na http://www­.aktivnistari­.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY je součástí RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY A V RÁMCI HLAVNÍHO MĚSTA PLNÍ SVÉ SPECIFICKÉ POSLÁNÍ:

vytváří aktivizační programy pro pražskou seniorskou veřejnost, zprostředkovává informace o programech a službách, které jsou v Praze pro seniory k dispozici, usiluje o Prahu vstřícnou k seniorům a ve spolupráci se svými členskými organizacemi dělá vše proto, aby pražští senioři byli zdravější, sebevědomější a méně zranitelní.

Na www.aktivnista­ri.eu lze najít informace o Centru celoživotního vzdělávání, trénování paměti či kulturních pořadech Klubu aktivního stáří.

Pod heslem Krajská rada seniorů Praha na www.aktivnista­ri.eu najdete také  nabídku cvičení se Seniorfitnes, jednodenních výletů, zahraničních zájezdů, lázeňských pobytů, aktuální nabídky zlevněných představení do pražských divadel či aktivit členských organizací KRS.

Pro pražskou seniorskou veřejnost pořádá Krajská rada seniorů Praha  každoročně ZDARMA  následující akce: vánoční pořad s překvapením pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami, přednášku  k Národnímu dni trénování paměti ve spolupráci s ČSTPMJ, INFO DEN o aktivizačních programech a službách, aby se senioři mohli lépe zorientovat v širokém spektru nabídky a Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu.

Pozvánky na akce KRS hlavního města Prahy/ všechny následující akce jsou pro pražskou seniorskou veřejnost zdarma/:

 27. ledna 2020 od 13– 16.30 hodin Oslava narozenin nejstarších studentů CCV a 36.narozenin Klubu aktivního stáří ,Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7,

 24. března 2020 od 9–11  hodin Ing. Dana Steinová: Jak si zapamatovat seznam na nákup o 150 položkách -Národní týden trénování paměti, Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7,

 27. dubna 2020 INFO DEN přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze – více o této akci na Programu Klubu aktivníhi stáří na www.aktivnis­tari.eu ;Dům Radost, Praha 3

  1.října 2020 OD 10–12 hodin - OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ - SLAVNOSTNÍ KONCERT VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU, pro­gram koncertu se předem neoznamuje, vstupenky na koncert jsou k dispozici zdarma pro návštěvníky INFO DNE 27.4.2020, jinak jsou neprodejné. Koncert se koná s finanční podporou Hlavního Města Prahy

 25. prosince 2020 ve 14.30 hodin Tra­diční vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří nechtějí o svátcích zůstat sami  a kteří se rádi nechají  překvapit  vánočním dárkem-Komunitní centrum Matky Terezy,U Modré školy 1,Praha 4-přímo na stanici metra Háje-trasa C-výstup po schodech

Celý seznam akcí Klubu aktivního stáří naleznete na www.aktivnis­tari.eu

_____________­________________________­________________________­____________

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Předsedkyně krajské rady: Ing. Dana Steinová

 

Telefon: 608 552 113
mail:dana.steinova@aktivnistari.eu

Sídlo:
nám. W. Churchilla 3
130 00 Praha 3 – Žižkov
telefon: 234 462 073–7

PORADNY:
V sídle krajské rady v úředních hodinách. Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 234 462 073–7

ÚŘEDNÍ HODINY pro objednávání do poraden:
Pondělí 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Úterý 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin

KANCELÁŘ KRS hlavního města Prahy:

Kulturní zařízení DOMOVINA, Na  Maninách 32 a, Praha 7., 1.patro
tramvaj č.1 a 25 ze stanic metra C Vltavská a B Palmovka do stanice Maniny, tramvaj č.12 ze stanice Vltavská a Nádraží Holešovice do stanice Dělnická
 

ÚŘEDNÍ HODINY:
přijímání přihlášek a vydávání senior pasů pro hlavní město Prahu, schůzky s předsedkyní KRS, informace o vzdělávání, pohybových aktivitách, kulturních programech ,výletech, apod. Telefonické dotazy ohledně senior pas v úředních hodinách na telefonu 608 629 361

Úterý 10.00 – 12.00 hodin, 13.00–15.00 hodin
Středa 10.00 – 12.00 hodin 13.00–15.00 hodin
platí v období od 8.1. do 29.5.2019 a od 1.10. do 18.12.2019

ÚŘEDNÍ HODINY v době prázdnin

červen –  5. 6. 2019, 10.00–12.00 hodin Kancelář KRS, Domovina , Na Maninách 32a, Praha 7
červenec –1.7.2019, 10.00– 12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
srpen –  1. 8. 2019, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
září - 2 .9. 2019, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7

Více o programech KRS Praha na http://www­.aktivnistari­.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY je součástí RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY A V RÁMCI HLAVNÍHO MĚSTA PLNÍ SVÉ SPECIFICKÉ POSLÁNÍ:

vytváří aktivizační programy pro pražskou seniorskou veřejnost, zprostředkovává informace o programech a službách, které jsou v Praze pro seniory k dispozici, usiluje o Prahu vstřícnou k seniorům a ve spolupráci se svými „koaličními partnery“ dělá vše proto, aby pražští senioři byli zdravější, sebevědomější a méně zranitelní.

Na www.aktivnista­ri.eu lze najít informace o Centru celoživotního vzdělávání, trénování paměti či kulturních pořadech Klubu aktivního stáří včetně těch, které připravuje KRS.

Pod heslem Krajská rada seniorů Praha na www.aktivnista­ri.eu najdete také  nabídku cvičení se Seniorfitnes, jednodenních výletů, zahraničních zájezdů, lázeňských pobytů, aktuální nabídky zlevněných představení do pražských divadel či letních táborů pro 55 +

Pro pražskou seniorskou veřejnost pořádá Krajská rada seniorů Praha  každoročně ZDARMA  vánoční pořad s překvapením pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami, přednášku k Národnímu dni trénování paměti ve spolupráci s ČSTPMJ, INFO DEN o aktivizačních programech a službách, aby se senioři mohli lépe zorientovat v širokém spektru nabídky a Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu.

Pozvánky na akce KRS hlavního města Prahy/ všechny následující akce jsou pro pražskou seniorskou veřejnost zdarma/:

 31. ledna 2019 od 13– 16.30 hodin Oslava narozenin nejstarších studentů CCV a 35.narozenin Klubu aktivního stáří ,Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, ZDARMA na vstupenky, ty lze vyzvednout každé úterý a středu  od 8.30 do 12 h a od 13 do 15.30 h v kanceláři KRS v Domovině

     11. března 2019 ve 14.30 hodin Ing. Dana Steinová: Jak na paměť, aby fungovala- Národní týden trénování paměti Sál Přítomnost Domu odborových svazů,nám.W.Chur­chilla 2,Praha 3

29. dubna 2019 INFO DEN přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze – více o této akci na Programu Klubu aktivníhi stáří na www.aktivnistari.eu

29. září.2019 OD 10–12 hodin - OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ - SLAVNOSTNÍ KONCERT VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU, pro­gram koncertu se předem neoznamuje, vstupenky na koncert jsou k dispozici zdarma pro návštěvníky INFO DNE 29.4.2019 jinak jsou neprodejné. Koncert se koná s finanční podporou Hlavního Města Prahy

     25. prosince 2019 ve 14.30 hodin Tra­diční vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří nechtějí o svátcích zůstat sami  a kteří se rádi nechají  překvapit  vánočním dárkem-Komunitní centrum Matky Terezy,U Modré školy 1,Praha 4-přímo na stanici metra Háje-trasa C-výstup po schodech

Celý seznam akcí Klubu aktivního stáří naleznete na www.aktivnistari.eu