Online zápisy CCV do Zimního semestru 2020/2021 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Centrum celoživotního vzdělávání (CCV)

Počítáme s tím, že všechny nezrealizované přednášky v CCV/od 11.3. do 20.5.20/ nahradíme v době od 1. do 30.9.2020

Rozvrh náhradních přednášek se objeví na http://www.aktivnistari.eu/ během května.

Od 1.5. do 26.5.20 jsme pro vás připravili BO­NUSOVÝ CYKLUS na našem webu http://www.aktivnistari.eu/ a to osmidílný cyklus Gábiny Šarochové-Novákové

Čechy královské: Přemyslovští a lucemburští panovníci na českém trůnu".

Je určen pro všechny studenty CCV, kteří měli v současném semestru zapsaný aspoň jeden obor a pro všechny nové studenty,
kteří si už zapsali aspoň jeden obor ze zimního semestru šk.roku 2020/21,takže je šance i pro ty,kteří doposud CCV nenavštěvovali,
aby se přihlásili on-line na http://www.aktivnistari.eu/. Pokud máte zájem o BONUSOVÝ CYKLUS, pošlete vaše jméno a své pořadové                                                                    číslo z indexu studenta CCV na e-mail: bonus-ccv@email.cz.  Před každou přednáškou vám zašleme e-mail s odkazem, kde si budete moci Gábinu poslechnout a vir­tuálně se s ní setkat /také ji uvidíte/.

Mgr Gabriela Šarochová-Nováková je považována  za mimořádný fenomén mezi českými historiky,ti, kteří jí znají z jejího dlouholetého působení v CCV /2000–2018/, vám to nadšeně potvrdí. 

Jarní on-line zápisy budou končit už 26.5.2020 a podzimní on-line zápisy budou znovu zahájeny 1.9.2020, ve  stejný den budou zahájeny i osobní zápisy,
které se budou konat každé úterý a středu a mimořádně jeden čtvrtek 24.9.20 v Domovině, Na Maninách 32a, Praha 7 od 8.30 do 12 h a od 13 do 16 h.

Info k Experimentální univerzitě pro prarodiče a vnoučata, včetně termínů náhradních přednášek z letošního ročníku a zápisů do nového ročníku najdete v sekci Experimentální univerzity

 

 

KZ Domovina, Na Maninách 32, Praha 7

Kancelář CCV otevřena od října do května vždy v úterý a ve středu 8:30–12 a 13–15:30 hod.

 

 

 

POZN.: tento zápisový list ke stažení NESLOUŽÍ k on-line zápisům, ale pouze pro vytištění a vyplnění pro ty, kdo se jdou zapsat fyzicky do KZ Domovina.

Organizační řád Centra celoživotního vzdělávání ke stažení ZDE

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2018

Centrum nabízí kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Výhodná poloha v centru Prahy, se snadnou dostupností ze všech pražských autobusových a vlakových nádraží v kombinaci s přednáškami vysoké kvality vytváří předpoklad pro vznik vzdělávacího centra neprofesního charakteru s celorepublikovým působením. A studenti sem opravdu přijíždí i ze vzdálených končin jako je Ostrava, Olomouc, Brno či České Budějovice.

CCV, které vzniklo v roce 2005, pokračuje s úspěšnými dlouhodobě existujícími programy a to Univerzitou volného času (od ledna 1993) a Experimentální Univerzitou pro prarodiče a vnoučata“(od října 2004). V roce 2005 byl do CCV zařazen nový tematický blok

“Centrum zdravého stárnutí“. Koncem ledna 2013 byl ukončen po 25 letech existence tzv. Náborový kurz oborů U3V /Nabídkový kurz oborů U3V, Přípravný kurz ke studiu na U3V/,jehož vznik inicioval prof. Vladimír Pacovský v roce 1988. Každý obor obsahuje osm přednášek konajících se ve 14 denním intervalu, Experimentální univerzita se koná jednou měsíčně.

CCV bylo dlouhá léta součástí Kulturního Centra Vltavská v Bubenské 1, Praha 7. Po zániku tohoto subjektu se přestěhovalo v únoru 2013 do Kulturního domu Ládví na Praze 8.

Od ledna 2016 však došlo ke zvýšení původního sníženého nájmu o 50 %, na což CCV reagovalo přestěhováním do levnějších prostor, protože nechtělo situaci řešit zvýšením zápisného. Od října 2016 sídlí CCV v Kulturním zařízení Domovina, Na Maninách 32a,Praha 7, se snadnou dopravou z metra C/Vltavská/ a metra B/Palmovka/ tramvají č.1,14,25 do stanice Maniny, tramvají č. 6 a 12 do stanice U Průhonu,jízda netrvá ani pět minut.

 Experimentální Univerzita pro prarodiče a vnoučata je nová forma mezigeneračního vzdělávání, která je organizována v těsné spolupráci CCV s fakultami pražských VŠ a koná se na jejich akademické půdě. Prarodič a vnouče ve věku  6–12 let tvoří studijní tým, který si vzájemně pomáhá a obohacuje se. První obor „Astronomie“ byl veden Doc. RNDr Martinem Šolcem v letech 2004–6 na MFF UK, další obor „Krajina a les“pak zrealizovala Lesnická fakulta ČZU ve školním roce 2006/7. Od roku 2007 nabídla čtyřsemestrový obor „Zajímavosti z přírodních věd“ Přírodovědecká fakulta UK. Ve školním roce tj 2009/10 se v Mezinárodním roce astronomie opět Experimentální univerzita vrátila na MFF UK. Ve školním roce 2010/11 to byl kurz „Egyptologie“ na FF UK připravený ve spolupráci s Čs. egyptologickým ústavem. Ve školním roce 2011/12 se Experimentální univerzita vrátila opět na MFF UK, tentokrát se jednalo o nový obor „Zajímavosti z meteorologie a klimatologie“. Od října 2012 do května 2014 byl zrealizován na České zemědělské univerzitě obor“Člo­věk, zvířata a zvířátka.“, který pokračoval dalšími dvěma semestry oboru „Les a krajina v ČR“ od října 2014 do května 2015. Ve školním roce 2015/16 se Experimentální univerzita přesunula na Přírodovědeckou fakultu UK, kde katedra geografie nabídla nádherně připravený obor „ Geografické výpravy za poznáním“. Ve školním roce 2016/17 Experimentální univerzita pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK dalším oborem „Ochrana životního prostředí“ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí. Ve školním roce 2017/18 se vrátila Exp.uni. na MFF UK k oboru „Astronomie“ a ve školním roce 2018/19 se opět koná Meteorologie a klimatologie na MFF UK. Od řijna 2019 to bude nový atraktivní obor „Jak se žilo v antice“ ve spolupráci s Ústavem řeckých a římských studií FF UK s letním táborem v Římě v červenci 2020.

Zápisné pro dvojici prarodič – vnouče na celý školní rok činí 1.000,– Kč. Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu dopoledne, o prázdninách se pro účastníky pořádá pravidelně letní tábor. 

 

V nabídce zimního semestru školního roku 2019/2020 naleznete:

Centrum zdravého stárnutí

Nabízí tolik potřebnou osvětu pro udržení dobré fyzické i psychické kondice pro všechny věkové kategorie a prodloužení nezávislosti u stárnoucí populace.

Vstupní podmínky jsou stejné jako u UVČ, zápisné do úterních bloků je 400 Kč včetně 21 % DPH, Kč pro vybrané kategorie obyvatelstva.

 

Ve 2. úterní skupině CZS se lze zapsat do těchto oborů:

Od 9 do 11 h „Kurz pro uživatele mozku“  s takovými kapacitami z oboru neurologie jako jsou Doc.MUDr.Martin Bojar, prof.MUDr.Pavel Kalvach či odborník na halucinogenní látky MUDr.Tomáš Páleníček,  o podstatě bolestí hlavy se dozvíte od MUDr.Evy Medovéhlavy

Od 11.30 do 13.30 h „Psychologie pro život“, aneb psychologická „poradna“ od renomovaných psychologů k problémům, které se v denním životě vyskytují.  

Od 14 do 16 h „Tělo a mysl jedno jsou“, psychosomatika z různých aspektů,emoce a nemoce,od bezvědomí k sebevědomí či jak vám pomůže autohypnoza.

 

Univerzita volného času

Představuje formu systematického zájmového mezigeneračního vzdělávání v atraktivních oborech. Vysoká kvalita přednášek je garantována buď osobou erudovaného metodika, nebo smlouvou o přímé spolupráci s konkrétní VŠ. Není stanoven předpoklad předchozího vzdělání, nekonají se ani vstupní, ani výstupní testy, ani se nevydávají certifikáty o absolvování studia. Jedinou motivací ke studiu je hluboký zájem o zvolený obor. UVČ není věkově segregovaná a studovat zde může každý, komu je více než 18 let. Vybrané kategorie obyvatelstva studují bez kurzovného, pouze za zápisné 400 Kč včetně DPH. Týká se matek a otců na rodičovské dovolené, nezaměstnaných lidí produktivního věku a invalidních a starobních důchodců. Ostatní platí 1.000 Kč kurzovné / semestr / obor plus zápisné, tj. celkem  1.400 ,– Kč včetně DPH. Koná se v úterý a ve středu.

 

V 1. úterní skupině UVČ I. se lze zapsat do těchto oborů:

Od 9 do 11 h „Vážná hudba zvenčí a zevnitř“ charismatického Mgr Lukáše Hurníka,Ph.D. je opravdovou lahůdkou pro milovníky hudby.

Od 11.30 do 13.30 h „Islám v Evropě“ od renomovaného arabisty a islamisty ThLic.Lukáše Noska, Th.D. ,o podobách islámu v různých oblastech Evropy

Od 14 do 16 h „Šlechtické rody a jejich sídla v Čechách“, druhý semestr nového tří-semestrového oboru připravil a přednáší Jan Rucz z Národního památkového ústavu, který má ve správě dvacet jedna českých hradů a je v denním kontaktu s jejich šlechtickými majiteli.

Ve 2. středeční skupině  UVČ II. se nabízí obory:

 

Od 9 do 11 h „Pražské zahrady a parky“, o tento nový dvou semestrový obor mají velký zájem zejména milovníci Prahy, přednášky jsou doplněny tematickými vycházkami, přednáší dokonalá znalkyně Prahy, historička PhDr. Eva Havlovcová.

Od 11.30 do 13.30 h   „Pražské uličky a zákoutí“, přednáší PhDr. Eva Havlovcová, přednášky jsou doplněny tematickými vycházkami.

Od 14 do 16 h „Soudobí architekti naživo“,unikátní obor ve kterém  představují sebe a svou tvorbu nejvýznamnější čeští,případně světoví architekti osobně,každý z nich je originál, všichni jsou ozdobeni cenami od České komory architektů ,nechybí ani architekt roku 2018 či děkan fakulty architektury liberecké techniky, která má vynikající reputaci!

Ve 3. středeční skupině UVČ III. najdete historické obory i dějiny umění:

Od 9 do 11 h „Bývalá Jugoslávie“, geograficko-historicko-sociologická analýza nového politického uspořádání po rozpadu Jugoslávie, přednáší RNDr.Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu České akademie věd.

Od 11.30 do 13.30 h „Umění mimoevropských civilizací“, druhý semestr třísemestrového oboru,přednáší RNDr.Aleš Krejčí,CSc, který působí mimo jiné jako průvodce pro ARS VIVA po památkách v Číně ,Indii, Mexiku či Kambodži. 

Od 14 do 16 h „Antické památky UNESCO“, charizmatický archeolog PhDr.Pavel Titz ,Ph.D. zahajuje dvousemestrové  putování po antických památkách zapsaných v seznamu světového kulturního dědictví.

 

Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP)-organizován občanským sdružením Aktivní stáří eu, který nabízí 30 doprovodných aktivit, jako jsou jazykové kurzy/němčina, angličtina, italština, francouzština, španělština/, jóga, taneční kroužek, malování s akademickou malířkou, cvičení proti osteoporóze, kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, turistický kroužek, trénování paměti v angličtině, atd. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti pro své kolegy na bázi dobrovolnosti. Seznam aktivit je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP 200Kč  za semestr za první aktivitu a za každou další 100 Kč. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života.

 

Do zimního semestru 2019/20 se lze zapsat od 2. 4. 2019 (resp. od 1.4. elektronicky)  vždy v úterý a ve středu od 8:30 –15:30 hodin /12–13 h polední přestávka/  v kanceláři CCV v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7.

 

Centrum celoživotního vzdělávání má skvělou reputaci díky svým renomovaným přednášejícím a vysokou návštěvnost, do každého semestru se zapíše kolem 3.000 studentů­. Organizátor­ka Ing.Dana Steinová byla oceněna 25.9.2017 CENOU Rady vlády pro seniory a stárnutí populace-1.místo v kategorii profesionál 60 plus.

A mezi studenty se můžete zařadit i vy. Bude to pro vás nejlépe investovaných 400 Kč v letošním roce, získáte nejen přístup k novým vědomostem, najdete nové přátele, ale také získáte nový životní program, a pravděpodobně si začnete i stěžovat, a to na nedostatek volného času!

 

Ing. Dana Steinová

Centrum celoživotního vzdělávání

www.aktivnistari.eu